Festiwal Sztuk Niebanalnych 'Pasterskie Anioły' - Góry Stołowe, Pasterka, 29 czerwca - 1 lipca 2012 r., folk and travel, music forever.


A A A

KONKURS

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu Muzycznego na Pasterskich Aniołach. Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy do przeczytania regulaminu oraz wysłania zgłoszenia na adres mailowy konkurs@pasterskieanioly.pl. Niezbędne pliki znajdują się u dołu strony.

UWAGA! Zgłoszenia należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2013 25 czerwca (przedłużamy o dzień)!

Nagrody

  1. Tegoroczni laureaci Festiwalu wyłonieni przez Jury zostaną zaproszeni do udziału w koncercie niedzielnym na tzw. krótkie recitale autorskie. Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na te recitale przez organizatorów wynosi 3000 zł brutto. Kwota ta może ulec zwiększeniu.
  2. Nagrody rzeczowe - zostały ufundowane przez zaprzyjaźnione z nami firmy.
  3. Dodatkowo uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w warsztatach wokalnych, improwizacji skrzypcowych, tanecznych i innych prowadzonych podczas imprezy. Ilość miejsc jest ograniczona, należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym chęć udziału w nich!
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaró—w Wiejskich Kłodzka Wstęga Sudetó—w - Lokalna Grupa Działania Leader Program Rozwoju Obszar—w Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie Małych projektów: FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I POETYCKIEJ "PASTERSKIE ANIOŁY" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(c) Pasterka 2010-2013 | All rights reserved    tel.: (+48) 74 871 22 19
Powered by Quick.Cms